• Vietsovpetro logo
  • Vietsovpetro logo
Vietnamese Russian English
 
 
Tin nổi bật
Lúc còn ấu thơ, chắc ai ai cũng ngỡ rằng chỉ có cha mẹ là cho ta tình cảm nhiều nhất. Nhưng không! Thời gian cứ trôi lặng lẽ và từ khi được cắp sách tới trường thì ta mới nhận ra được rằng tình cảm của thầy cô dành cho mình cũng như tình cảm của cha mẹ dành cho ta vậy. Cô như người mẹ, thầy như người cha đã dìu dắt chúng ta trên con đường học vấn.

Tin nội bộ