• Vietsovpetro logo
  • Vietsovpetro logo
Vietnamese Russian English
 
 
Tin nổi bật
Để đảm bảo thực hiện an toàn mọi lúc mọi nơi cho các phương tiện nổi, yêu cầu các tàu bật trực canh các thiết bị trong hệ thống an toàn cứu nạn toàn cầu (Inmarsat - C, AIS, MF/HF DSC, VHF DSC) 24/24 giờ.

Tin nội bộ