• Vietsovpetro logo
  • Vietsovpetro logo
Vietnamese Russian English
 
 
Tin nổi bật
Vừa qua tại Trung tâm Văn hoá Thể thao Vietsovpetro đã diễn ra cuộc thi tranh giải giữa 17 đội bóng thuộc các đơn vị thành viên trong Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Tin nội bộ