• Vietsovpetro logo
  • Vietsovpetro logo
Vietnamese Russian English
 
 
Tin nổi bật
Ngày 28 tháng 3 năm 2016, tại Hội trường Xí nghiệp Vận tải biển & Công tác lặn, Hội đồng Sáng kiến sách chế và Khoa học công nghệ của Xí nghiệp Vận tải biển & CTL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động SKSC, KHCN năm 2015 và đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2016.

Tin nội bộ