• Vietsovpetro logo
  • Vietsovpetro logo
Vietnamese Russian English
 
 
Tin nổi bật
Nhằm tạo không gian cũng như điều kiện thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao nhận thức chính trị, văn hóa, kiến thức pháp luật phục vụ đời sống tinh thần cho người lao động Xí nghiệp Vận tải biển & Công tác lặn cũng như khai thác có hiệu quả công năng khối văn phòng vừa được Xí nghiệp sửa chữa đưa vào sử dụng. Chiều ngày 26/01/2015, tại Văn phòng Bộ máy Điều hành Xí nghiệp Vận tải biển & Công tác lặn đã tổ chức khai trương Thư viện tổng hợp.

Tin nội bộ