• Vietsovpetro logo
  • Vietsovpetro logo
Vietnamese Russian English
 
 
Tin nổi bật
Khi gần như cả thế giới đang thích ứng với tình trạng giá dầu lửa còn biến động và dù có tăng hay giảm thì cũng đều không còn nhanh và mạnh như ở thời kỳ trước đó thì xuất hiện hai nhân tố mới tác động trực tiếp tới nó.

Tin nội bộ