• Vietsovpetro logo
  • Vietsovpetro logo
Vietnamese Russian English
 
 
Tin nổi bật
“Cho dẫu mai đây xa ánh đèn thành phố/ Anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời/ Anh vẫn thấy đời không lẻ loi”

Tin nội bộ