• Vietsovpetro logo
  • Vietsovpetro logo
Vietnamese Russian English
 
 
Tin nổi bật
Nói đến Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, chúng ta nghĩ đến những bài báo ở chuyên mục "Những việc cần làm ngay" do đồng chí là tác giả, lấy bút danh là N.V.L. đăng trên Báo Nhân Dân từ số đầu tiên ngày 25/5/1987 đến số cuối là ngày 29/9/1990. Đến nay, ý nghĩa của những bài báo đó đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng vẫn còn nguyên giá trị.

Tin nội bộ