• Vietsovpetro logo
  • Vietsovpetro logo
Vietnamese Russian English
 
 
Tin nổi bật
Nhằm chuẩn bị những bước cần thiết để tiến tới gia nhập Hiệp hội các nhà thầu lặn quốc tế (gọi tắt là IMCA), Ban Lặn-Xí nghiệp Vận tải biển và Công tác lặn đã tổ chức buổi hội thảo "Qui trình gia nhập IMCA"

Tin nội bộ