• Vietsovpetro logo
  • Vietsovpetro logo
Vietnamese Russian English
 
 
Tin nổi bật
Thực hiện kế hoạch hoạt động thể thao năm 2019 của Công đoàn CSTV XN VTB&CTL, ngày 14 tháng 4 năm 2019 tại Trung tâm văn hóa thể thao Vietsovpetro, Công đoàn CSTV Xí nghiệp Vận tải biển và Công tác lặn đã tổ chức giải Cầu lông nội bộ năm 2019.

Tin nội bộ