• Vietsovpetro logo
  • Vietsovpetro logo
Vietnamese Russian English
 
 
Tin nổi bật
Ngày 22/12/2017, tại Hội trường Xí nghiệp Vận tải biển & Công tác lặn, Xí nghiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, sản xuất - kinh doanh năm 2017, triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018.

Tin nội bộ