• Vietsovpetro logo
  • Vietsovpetro logo
Vietnamese Russian English
 
 
Tin nổi bật
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019, nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, ngày 02/6 vừa qua, Công đoàn CSTV XN VTB&CTL đã phối hợp với Đoàn Thanh niên đơn vị đã tổ chức cho con, em CBCNV XN VTB&CTL và phụ huynh chuyến tham quan và trải nghiệm tại Thành phố Hướng nghiệp Vietopia, Q7 - TP. Hồ Chí Minh.

Tin nội bộ