• Vietsovpetro logo
  • Vietsovpetro logo
Vietnamese Russian English
 
 
Tin nổi bật
Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn LD Vietsovpetro về việc tổ chức triển khai Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới đại hội Công đoàn LD Vietsovpetro nhiệm kỳ 2018 - 2023. Chiều ngày 19/9/2017, Công đoàn cơ sở Xí nghiệp Vận tải biển & Công tác lặn đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tin nội bộ