Sản Phẩm - Dịch vụ


Làm ống và giữ tàu lấy dầu tại các trạm rót dầu không bến, cấp mazut cho các trạm.

Xây dựng, lắp ráp, sửa chữa các công trình biển.

Khảo sát, sửa chữa phần ngầm các công trình biển.

Khảo sát, tháo, lắp đặt các trạm rót dầu không bến.

Khảo sát, tháo, lắp đặt, di chuyển các giàn khoan di động

Kéo các trạm rót dầu không bến, giàn khoan tự nâng đi sửa chữa và ngược lại.

Rải ống dầu, khí ngầm dưới biển.

Trực cứu hộ, chữa cháy cho các công trình biển; gom dầu tràn trên biển.

Thử vỉa, khảo sát địa chấn

Phục vụ cập tàu hàng trong cảng.

Bảo quản kéo chân đế, thiết bị, hạ thuỷ, đóng cọc, bơm trám xi măng

Vận chuyển và cung cấp hàng hoá gồm hàng trên boong,