Sign In

Giới Thiệu

Cơ Cấu Tổ Chức:

Bộ máy điều hành gồm Ban giám đốc và 07 phòng chức năng:

Ban giám đốc: Giám đốc, Phó giám đốc thứ I, Chánh kỹ sư, Phó giám đốc phụ trách chung, Phó GĐ thương mại.

07 phòng: Phòng Tổ chức – Nhân sự, Phòng Kê hoạch – Khai thác tàu,  Phòng Bảo dưỡng kỹ thuật – Sửa chữa, Phòng Kế toán, Phòng Thương mại và Cung ứng vật tư, Phòng Hàng Hải, Phòng Dịch vụ - Tiếp thị

Nhân sự sản xuất gồm:

 ​​+ Ban lặn

 + Xưởng bảo dưỡng và sửa chữa tàu

 + Đội tàu gồm: 02 tàu cẩu rải ống, 01 tàu cẩu lắp ráp, 12 tàu kéo vận chuyển, 02 tàu phục vụ công tác lặn, 02 sà lan vận chuyển và làm căn cứ trên biển cho CBCNV làm việc dài ngày trên biển; 01 tàu chuyên chở hành khách; 01 tàu cứu hỏa chuyên dụng.

 

Sơ đồ tổ chức:​