Sign In

Giới Thiệu

​Đội Tàu

Vào thời điểm thành lập xí nghiệp chỉ có 01 tàu Côn đảo-011 với công suất 1.128 mã lực chỉ để phục vụ trong cảng Dầu khí Vietsovpetro. Theo thời gian Vietsovpetro cần phải đầu tư lớn hơn, hiện đại hơn cho công tác thăm dò và khai thác dầu khí, điều đó đồng thời đòi hỏi phương tiện phục vụ sản xuất cũng phải được đồng bộ hoá, hiện đại và phù hợp theo. Đội tàu từ thời điểm này cho đến hết 2019 lần lượt được trang bị bổ sung như sau:

1985 : tàu dịch vụ Lam sơn-01

1987 : tàu cẩu Hoàng sa; Tàu dịch vụ Sông dinh-01; Tàu làm neo Phú quí-01; tàu dịch vụ Long sơn-01; tàu lặn Long hải-01; tàu chữa cháy Bến đình-01

1988 : 02 tàu dịch vụ Kỳ Vân-01 và Kỳ vân-02

1990 : tàu cẩu Trường sa, tàu rải ổng Côn sơn, 03 tàu dịch vụ Sao mai-01, Saomai-02 và Saomai-03.

1991 : tàu dịch vụ Vũng tàu-01 , tàu lặn Hải sơn.

2009 : 02 tàu dịch vụ Vũng tàu-02 và Vũng tàu-03

2010 : 01 tàu dịch vụ 16.000 HP Thiên Ưng-01,

01 tàu lặn Long hải-02,

01 sà lan VSP-05,

2019 : 02 tàu dịch vụ Vũng tàu-05 và Vũng Tàu-06.